Partneři

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace spolupracuje s těmito partnery:

Plzeňská teplárenská, a.s.

Charita Plzeň, o.s.

ZOO Plzeň

Již od roku 2005 je naše škola kmotrem dvou zvířat v ZOO Plzeň – varana černého a želvy tereky. Být partnerem znamená, že každý rok dle možností přispíváme dobrovolně určitou částkou na krmení těchto zvířat. Žáci, kteří přispějí nejvíce, se každý rok účastní akce v ZOO, která je pořádána výhradně pro partnery. Vždy je zde bohatý kulturní program a prohlídka s výkladem.

Každý rok nás ve škole navštíví mluvčí ZOO p. Martin Vobruba, který žáky seznamuje se zajímavostmi v zologické zahradě.