Cizí jazyky pro život

Naše škola se přihlásila jako partner výzvy NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) – Cizí jazyky pro život, klíčová aktivita Rodilí mluvčí do škol.
Projekt byl schválen a je realizován ve školním roce 2014/2015.
Pro školu a žáky to znamená jedinečnou možnost využít v hodinách angličtiny rodilého mluvčího. Žáci se naučí lépe reagovat a komunikovat, v kontaktu s rodilým mluvčím si upevní správnou výslovnost a intonaci a výuka pro ně bude více motivující, protože si jazyk vyzkouší v praxi. Rychleji pak odbourávají „blok" a stud mluvit. Seznámí se také s přirozenou slovní zásobou rodilého mluvčího a dozví se spoustu informací o kultuře země, ze které pochází.
Od prosince 2014 na naší škole působí rodilá mluvčí, která pochází z Nigérie. Přijíždí každou středu a vyučuje pravidelně hodiny angličtiny ve 4., 6., 7., 8. a 9. třídě. S žáky komunikuje o základních tématech jako je rodina, záliby, oblečení a jídlo, ale i o aktuálních tématech jako jsou Vánoce či Velikonoce. Děti se dozví o zvycích v Nigérii a mohou je porovnat s našimi tradicemi. Ve vyšších ročnících rodilá mluvčí procvičuje s dětmi rozhovory, které mohou uplatnit v běžných situacích v zahraničí. Žáci zažívají v hodinách anglického jazyka s rodilou mluvčí modelové situace jako je nákup v obchodě s potravinami nebo oblečením nebo si objednávají jídlo v restauraci. Zpočátku bylo pro žáky obtížné porozumět přízvuku rodilé mluvčí. Po pár hodinách však bylo jasně vidět, že si zvykli a rozumějí mnohem lépe. To je přesně ta zkušenost, kterou tento projekt má žákům přinést. Žáci se naučí vnímat anglický jazyk s různými přízvuky a ztratí ostych mluvit s cizincem. Fotky z výuky na odkazu: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/...y_pro_zivot/

Mgr. Jana Kohoutová, koordinátorka projektu