Čtenářské dílny a jazykové pobyty pro ZŠ Chotíkov

CZ.1.07/1.1.00/56.0464

     Naše škola podala žádost o finanční podporu z OP VK - IP v oblasti podpory 1.1 - unit costs, Počáteční vzdělávání 7.1.  Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání. Název projektu: Čtenářské dílny a jazykové pobyty pro ZŠ Chotíkov.

     Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků ve školách a školských zařízeních zemí EU v období 1.7.2015 - 31.12.2015.

       Celkový rozpočet projektu byl schválen ve výši 542 485,00,- Kč.

     V rámci klíčové aktivity č. 1 s názvem Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti škola pořídila více jak 800 knižních titulů. Došlo k rozvoji a podpoření čtenářské gramotnosti u žáků ve všech 10 ročnících.

      Klíčová aktivita č. 2 umožnila 1 pedagogovi školy zůčastnit se v srpnu 2015 desetidenního zahraničního jazykového kurzu na Maltě.

     Zahraniční jazykově-vzdělávací týdenní pobyt v říjnu 2015 pro 13 žáků v Londýně umožnila klíčová aktivita č. 4. Cílem výuky anglického jazyka v zahraniční škole bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO. 

     Projekt byl hodnocen pedagogy velmi pozitivně z důvodu zlepšení jak materiálního vybavení školy, tak především zkvalitnění čtenářské a jazykové gramotnosti žáků.

       Foto: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/ZAJEZD_ANGLIE%2C_11._-_17.10.2015/

       Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy