Praxe s PF ZČU

  • Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni (2017 - 2021)
  • reflektované praxe (učitelé fakultních škol budou poskytovat náslechové hodiny při náslechové praxi v bakalářském i magisterském stupni studia)
  • kurz: Mentor – průvodce studenta VŠ – zkušeným fakultním učitelům bude nabídnut (vždy pro 1-2 učitele z jedné fakultní školy kurz rozvoje mentorských dovedností
  • setkávání fakultních učitelů v regionu, výměna zkušeností
  • realizace projektu ve školním roce