Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do projektu "Desatero pro primární prevenci".

Realizátorem projektu Desatero pro primární prevenci je spolek PRESAFE za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3).                                                                 

                                                         

Projekt Desatero pro primární prevenci je určený pro žáky druhého stupně ZŠ, studenty SŠ včetně učňovských oborů a víceletých gymnázií.

Projekt je tvořen seriálem 10 edukativních videoprojekcí. Každý díl je v délce 8-12 minut, kdy jednotlivé díly reflektují následující problematiky: šikany a extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislostí na alkoholu, závislostí na tabáku, látkové závislosti, nelátkové závislosti, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování.

Součástí projektu je také online kvíz, který účastníci programu vyplní po shlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané problematice.                                                      

Plakát desatero 1