Informační centra digitálního vzdělávání, projekt CZ.1.07/1.3.00/51.0028

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektu CZ.1.07/1.3.00/51­.0028 Informač­ní centra digitálního vzdělávání („Tablety do škol").

V rámci tohoto projektu budou pedagogové základní školy proškoleni v oblasti využívání moderních technologií ve výuce.

Do konce března 2015 bude pořízeno 15 tabletů pro pedagogy a software (výukové programy a interaktivní učebnice) v celkové hodnotě 196 792,50,– Kč.

V budoucnu je počítáno s nákupem tabletů pro žáky s cílem zefektivnit výuku všech vzdělávacích předmětů.

Tento projekt by měl přispět k modernizaci výchovně vzdělávacího procesu.

Mgr. Zuzana Houdková