Moderní výuka přírodovědných předmětů a průřezového tématu environmentální výchovy

Základní škole a Mateřske škole Chotíkov, příspěvková organizace, byl poskytnut dar od společnoti Lesy České republiky, s.p., za účelem vybavení školy moderními učebními pomůckami ve výši 50 000,- Kč v roce 2016 a 40 000,- Kč v roce 2017 na projekt "Moderní výuka přírodovědných předmětů a průřezového tématu enviromentáůní výchovy.

Z daru bylo zakoupeno celkem 18 tabletů pro potřeby výuky předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda a průřezového tématu environmentální výchova s využitím stávajících interaktivních učebnic.

Dárci, společnosti Lesy České republiky, s.p. tímto moc děkujeme.

V Chotíkově dne 1.2.2018                                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka