Prezentace podnikatelských znalostí žáků ZŠ

Od školního roku 2014/15 se naše škola účastnila dvou projektů garantovaných RHKPK. Jednalo se o projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Plzeňského kraje nazvaného „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II“. Jedním z nich byl projekt: Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ, jehož cílem bylo naučit pracovat žáky ve fiktivní firmě, trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. Žáci se naučili pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké a také odborné dovednosti. Důležitý byl i trénink prezentace výsledků jak svých, tak celé firmy.

Byly založeny dvě fiktivní firmy – Chotíkovská keramika a Zahradnictví RegioChot. Od RHKPK fiktivní firmy obdržely vybavení nezbytné pro chod firmy a byl pro ně zřízen speciální web, který zajišťoval informace a metodickou podporu pro cílovou skupinu, umožnil jim prezentaci podnikání a vzájemnou komunikaci.

V obou našich skupinách se žáci zaměřovali nejen na praktické činnosti spojené s realizací skutečných výrobků, ale stěžejním úkolem bylo podpořit jejich povědomost o podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost. Od října 2014 do května 2016 si tak fiktivním způsobem vyzkoušeli, jak se zaregistrovat jako OSVČ, získali pro své minipodniky „Živnostenský list“, s dopomocí vytvořili „Podnikatelský plán“ a nabídkový katalog výrobků jejich firmy, taktéž spolupracovali s fiktivními minipodniky z jiných škol.

Výsledky práce těchto firem byly prezentovány na Veletrhu minipodniků v plzeňském Parkhotelu. Oba naše minipodniky se umístily v první třetině z 92 zúčastněných minipodniků.

Garanti projektu: Mgr. Petra Pangrácová, Mgr. Miloslava Pritzlová

Aktualizace 15.8.2018

prezentace ke shlédnutí zde

Minipodniky