Projekt Šablony II

Plakát na web

Podpora vzdělávání v ZŠ a MŠ Chotíkov, termín realizace od 1.9.2018 do 31.8.2020

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Mateřská škola

Pořadí šablony Identifikace - projekt Název aktivity Počet šablon celkové finanční náklady
1.  2.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ 96 347232
2.  2.I/12 Projektový den ve škole 6 26472
3.  2.I/13 Projektový den mimo školu 2 12954
4.  2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce rodičů dětí v MŠ 1 23232
5.  2.I/6a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost 2 6960

 

Základní škola

Pořadí šablony Identifikace - projekt Název aktivity Počet šablon celkové finanční náklady
1. 2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ 96 347232
2. 2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku 2 62382
3. 2.II/19 Projektový den ve škole 50 220000
4. 2.II/20 Projektový den mimo školu 20 129540
5. 2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce rodičů dětí v ZŠ 1 23232
6. 2.II/6a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 3 10440
7. 2.II/6b Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 3 10440
8. 2.II/6c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 1 3480
9. 2.II/6d Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 1 3480
10. 2.II/6e Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze 1

3480

 

Školní družina

Pořadí šablony Identifikace - projekt Název aktivity Počet šablon celkové finanční náklady
1. 2.V/11b Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logik a deskových her 1 17833
2. 2.V/11d Klub pro účastníky ŠD/ŠK - badatelský klub 1 17833
  2.V/11e Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub sociálních a občanských dovedností 2 35666
3. 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK 24 105888
4. 2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 20 129540
6. 2.V/4a Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 1 3480
7. 2.V/9i Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK - projektová výuka 1 5637