skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Arboretum Sofronka

V úterý 14. června se školní družina vypravila do arboreta Sofronka v Plzni. Děti se dozvěděly mnoho nového z oboru včelařství, nakrmily daňky a na závěr si upekly vuřty.

                                                                                                        Alena Poppová, vychovatelka

Sofronka 1 Sofronka 2

Sofronka 3 Sofronka 4

Turistický kroužek

Třetí výprava turistického kroužku vedla na zámek Hradiště v Blovicích. U příležitosti Dne otevřených zahrad byla v parku připravena pohádková stezka Boženy Němcové, během které žáci plnili nejrůznější úkoly. Poté si prohlédli celý zámek a výpravu zakončili návštěvou cukrárny.

                                                                                                     Alena Poppová, vychovatelka

Blovice 1 Blovice 2

Blovice 3

Mezinárodní den dětí

K Mezinárodnímu dni dětí připravila děvčata z osmé a deváté třídy pro děti ze školní družiny odpoledne plné soutěží. Všechny děti úkoly hravě zvládly a na konci soutěžení byly odměněny pamlskem.

                                                                                                        Alena Poppová, vychovatelka

MDD 3 MDD 4

MDD 1

Květen v ŠD

V měsíci květnu děti ve školní družině soutěžily, vyráběly i zpívaly. Zahrály si Kimovu hru, a protože tento měsíc slaví všechny maminky svůj svátek, vyrobily pro ně drobné dárky.

                                                                                                        Alena Poppová, vychovatelka

Květen 1 květen 2

Květen 5 Květen 4

Květen 3

Květnový turisťák

Druhá výprava turistického kroužku vedla na zámek Kozel, kde probíhá výstava Draci a drakobijci. Po jejím shlédnutí jsme se vypravili po naučné stezce ke zřícenině hradu Lopata. Na konci putování se děti odměnily zmrzlinou.

                                                                                                   Alena Poppová, vychovatelka

Turisťák 2 Turisťák 3

Turisťák 5

Turisťák 4

turisťák 1

Duben v ŠD

V dubnu si děti ve školní družině vyzkoušely výtvarnou techniku kašírování, nakreslily a namalovaly čápy, motýly, kostely a pohádkové postavy. Zahrály si hru PLOTOVKA, připomněli si Den Země a pálení čarodějnic. Počasí nám přálo, proto jsme hodně času pobývali na školní zahradě a při vycházkách pozorováním přírody.

                                                                                                  Alena Poppová, vychovatelka

web 1 web 4 web 3   web 2

Web

Bijadla

Ve čtvrtek 21. 4. se školní družina vypravila na naučnou stezku Bijadla, která se nachází u obce Merklín. Žáci viděli živou zvěř naší přírody (daňky, jeleny, muflony, holuby, divoká prasata, ...). V dalších budovách je instalována expozice zemědělství a starých řemesel.

                                                                                                                     Vychovatelky ŠD

BI Bi2

Bi1 Bi3