skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Soutěž školní družiny-KAPR

Žáci ze školní družiny se zapojili do výtvarné soutěže KAPR. Protože se všem dětem obrázky povedly a bylo těžké vybrat ty nejhezčí, museli jsme přistoupit k losování. Čtyři šťastlivci obdrželi od Rybářského svazu v Plzni a Chotíkově poukázku na živého kapra.

                                                                                                                      Vychovatelky ŠD

Kapr 1   Kapr 4 Kapr 2 Kapr 3

Prosinec ve školní družině

Ve školní družině si žáci během adventního období vyrobili vánočního skřítka, ozdobu, přání a upekli vánoční cukroví. Poslouchali a zpívali koledy a v neposlední řadě si užili i radovánky na sněhu.

                                                                                                                                                                        Vychovatelky ŠD

Prosinec 1Prosinec 3  Prosinec 2 Prosinec 4

Listopad ve školní družině

V listopadu děti ve školní družině zkoušely skládat origami. Ve hře Tapinův závod zdokonalily znalosti z oblasti lesní fauny, připomněly si Svátek svatého Martina. Své pohybové aktivity rozvinuly během vycházek do lesa a při hrách na školní zahradě. samozřejmě si hodně hrály a vyráběly.

                                                                                                    Alena Poppová, vychovatelka

listopad 2listopad 6

       listopad 4 listopad 1listopad 5

Vánoční soutěž školní družiny

Školní družina vyhlásila soutěž pro děti a jejich rodiče "O jakoukoliv postavu z betlému z čehokoliv".

Všechny donesené výrobky jsou opravdu jedinečné a jsou vystavené v klidové zóně v budově školy. Zde je malá ochutnávka...

                                                                                                                       Vychovatelky ŠD

20211129 140001 20211129 140045 20211129 140116  20211129 140149 20211129 140125

Advent Žinafa

V úterý 23. 11. se první, druhé a třetí oddělení školní družiny vypravilo na Zámecký statek v Újezdu nade Mží, kde byl pro žáky připravený výukový program. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o adventních zvycích a tradicích, každý si vyrobil svoji "zimní knihu". Také si prohlédli stavení, ve kterém se dříve žilo a na závěr i domácí zvířata, která na statku chovají.

                                                                                                    Alena Poppová, vychovatelka

IMG 3185 IMG 3186 IMG 3224 IMG 3266 IMG 3259

Odpověď na dopis

Žákům 4. třídy, kteří navštěvují družinu, přišla odpověď na dopis, kterou napsala v německém jazyce paní učitelka Vlaďka Šiková.

Odepsala nám 14letá dívka Annico, navštěvující gymnázium v Sasku. Nápad poslat balonek přátelství měl její dědeček.

Anicco přidala fotky své rodiny a farmy, na které žijí.  Dětem poslala sladkosti a přidala i vánočního plyšového skřítka. Tím byla odměněna Zuzanka Knoppová, která balonek přátelství našla.

Všechny děti měly velkou radost. Na dopis určitě odepíšeme, pošleme pár upomínkových předmětů typických pro Plzeň a vánoční postavičku, kterou vyrobíme.

                                                                                             Veronika Bešťáková, vychovatelka

dopis  fotky  fotky rodina

Říjen v družině

V měsíci říjnu si děti ve školní družině vyzkoušely výtvarnou techniku enkaustiku, pomohly připravit výstavu na plot. Chodily opět často do přírody, kreslily a vyráběly,...

Navštívily svíčkárnu Rodas v Plzni-Liticích a z halloweenské dílny si odnesly domů několik výrobků.

                                                                                                                      Vychovatelky ŠD

Ř1 Ř2 Ř4 Ř5 Ř3 Ř6