Dokumenty potřebné k vyšetření v PPP

Pokud mají zákonní zástupci dětí MŠ, žáků ZŠ zájem o vyšetření dítěte v Pedagogicko-psychologické poradně se sídlem v Plzni (zahrnuje i pracoviště Plzeň- sever), je nutné vyplnit žádost -„Prohlášení zákonného zástupce " a " Sdělení rodičů ". Tyto dva dokumenty si rodiče sami zasílají na adresu: PPP P-S, Částkova 78, 326 00, Plzeň. Škola pak pouze na základě písemné žádosti -pověření ze strany zákonných zástupců na formuláři Žádost o vyplnění… vyplní dotazník "Sdělení školy“ a odešle jej taktéž do PPP. Tento formulář Vám škola vydá na požádání.

V následujícím odkazu na web PPP v Plzni najdete všechny potřebné formuláře:https://www.pepor-plzen.cz/formulare. Dejte pozor na správné vyplnění „DŮVODU VYŠETŘENÍ“ – nutno uvést konkrétní problém, který dítě má- například-problémy s pozorností, grafomotorikou, problémy se čtením, osvojením si gramatických pravidel, vynecháváním diakritických znamének… Před samotným vyšetřením dítěte PPP vždy provádí konzultaci se zákonným zástupcem, kdy mu podrobně vysvětlí všechny náležitostí týkající se vyšetření, které má dítě podstoupit. O doporučených podpůrných opatřeních školské poradenské zařízení (nejen PPP, ale i různá SPC, KPPP..) vždy informuje kmenovou školu žáka. S pří­padnými dotazy se na mne můžete obrátit telefonicky, e-mailem nebo osobně během konzultačních hodin. Petra Pangrácová

Soubor Velikost