Olympiády a vědomostní soutěže

Olympiáda v českém jazyce – OČJ – školní kolo se koná pravidelně od školního roku 2010/11 každým rokem. Každý rok postupují 2 žáci do okresního kola, kde se téměř vždy umísťují v první polovině soutěžících. Okresního kola jsme se nezúčastnili pouze v roce 2017, kdy jsme měli ve škole chřipkové prázdniny.

Největších úspěchů dosáhla žákyně 8. třídy, která se umístila v letech 2011 a 2012 v okresním kole na 2. místech, postoupila do krajského kola, které v roce 2012 vyhrála.

Dalšího výborného výsledku jsme dosáhli v letošním roce. Žákyně 8. třídy se umístila v okresním kole 2. a v krajském kole 4. Další žákyně této třídy se umístila v okresním kole na 4. místě.

Dějepisná olympiáda – v letošním školním roce jsme uspořádali pro žáky 9. třídy školní kolo dějepisné olympiády, které se zúčastnilo 5 žákyň. Okresního kola se zúčastnila jedna žákyně 9. třídy.

 

U6 – vve školním roce 2016/2017 i 2017/2018 se žáci zúčastnili televizního natáčení  vědomostní soutěže U6 v plzeňské Techmanii. V roce 2017 reprezentovala naši školu 9. třída,  v roce 2018 se soutěže U6 zúčastnila 8. třída. Oba týmy televizní soutěž vyhrály.

11.4.2018 - vítězství v televizní soutěži (ČT art) U6 - Svět vědy, 8. třída, Techmanii Science Center 

U6