O naší školce

Mateřská škola Chotíkov sídlí na adrese Chotíkov 173. Jedná se o nově postavenou budovu vzniklou podle studie školního komplexu, kterou nechala vypracovat obec Chotíkov v roce 2011. Její stavba byla zahájena v listopadu 2013.

Provoz mateřské školy v nově postavené budově byl zahájen 1. října 2014 ve dvou odděleních. Třída mladších dětí s názvem „ŽABIČKY“ a třída starších dětí s názvem „SLUNÍČKA“ realizuje výchovně-vzdělávací proces na adrese Chotíkov 455Od 1. listopadu 2014 byla kapacita mateřské školy navýšena z původních 42 na 50 dětí. Dne 26. 11. 2014 proběhlo oficiální slavnostní otevření, při kterém si zástupci obce, zákonní zástupci a veřejnost měli možnost prohlédnout moderní prostory s materiálním, technickým a didaktickým vybavením odpovídajícím 21. století.

Mateřská škola je v těsném zázemí základní školy, oba segmenty mají k dispozici velkou zahradu a multifukční hřiště. Právě multifunkční hřiště bylo v roce 2011 postaveno v pořadí jako první počin ze studie moderního komplexu celého školského komlexu, mateřská škola v roce 2014 jako druhý. V plánu je renovace hlavní budovy základní školy a výstavba dalších  budov, především jídělny, odborných učeben a tělocvičny.

Děti z mateřské školy mají k dispozici školní zahradu se 2 pískovišti, průlezkami a houpačkami. Nově byl postaven malý dřevěný zahradní domek k ukládání hraček. Do budoucnosti je plánována také výstavba dětského dopravního hřiště, kde děti prohloubí svoje znalosti a dovednosti v účasti v dopravním provozu.

 

Výchova a vzdělávání je realizována podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/docs-ms. Vlastní výchovně-vzdělávací proces zajišťují pedagogové, a to učitelky mateřské školy a dle potřeb asistenti pedagoga: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/kontakty-ms.

Součástí výchovně-vzdělávacího procesu jsou i činnosti zaměřené dle profesního zaměření pedagogických pracovníků. V letošním roce jsou aktivity nazvané Šikula a Notička. Šikulové si mohou zkusit výrobu dekorací na jednotlivá roční období, výrobu jednoduchého občerstvení a rozvinou další schopnosti svých malých ručiček. V Notičce si děti mohou zazpívat a zatančit  v doprovodu hudebního nástroje.

Třídy byly také dovybaveny technikou - interaktivní tabulí a Magicboxem.

Veškerá činnost v MŠ probíhá hravou formou. Součástí  jsou i pravidelná tvoření ,kdy se všichni společně setkáváme. Tyto akce mají vždy velký ohlas a jsou zdokumentovány ve fotogalerii na webu. Pro předškoláky zajišťujeme bezmaminkovskou noc, plavání, výlety a divadelní představení.

Tak ať se Vám v naší mateřské škole líbí!!

 

Ředitelka školy : Mgr. Gabriela Budínská

Vedoucí učitelka MŠ : Bc. Lenka Polívková

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Pangrácová

 Aktualizace: 8. 9. 2021