Zápis, potřeby dětí

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2022/2023:

MS/02/2022

MS/03/2022

MS/06/2022

MS/08/2022

MS/13/2022

MS/14/2022

MS/15/2022

MS/17/2022

MS/18/2022

MS/19/2022

MS/24/2022

MS/25/2022

MS/30/2022

MS/37/2022

MS/40/2022

MS/41/2022

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§183, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., školský zákon).

                                       Nepřijaté děti pro školní rok 2022/2023:

MS/01/2022

MS/04/2022

MS/05/2022

MS/07/2022

MS/09/2022

MS/10/2022

MS/11/2022

MS/12/2022

MS/16/2022

MS/20/2022

MS/21/2022

MS/22/2022

MS/23/2022

MS/26/2022

MS/27/2022

MS/28/2022

MS/29/2022

MS/31/2022

MS/32/2022

MS/33/2022

MS/34/2022

MS/35/2022

MS/36/2022

MS/38/2022

MS/39/2022

MS/42/2022

MS/43/2022

MS/44/2022

  

Vážení rodiče,

velmi Vám děkujeme za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velice vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se zúčastnilo celkem 44 dětí, z toho 16 bylo přijato, 28 dětí přijato nebylo.  

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout ve čtvrtek dne 2. 6. 2022 od 7:00 do 16:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři v budově základní školy na adrese Chotíkov 173, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (739 694 380).

Pokud si rozhodnutí o nepřijetí zákonný zástupce nevyzvedne ve výše uvedeném termínu, bude mu zasláno poštou.

Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě zákonnému zástupci doručováno.

 

V Chotíkově dne 27. 5. 2022                                                                      Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí do MŠ

Kódy uchazečů přijatých/nepřijatých k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny v pátek 27. 5. 2022 nejpozději do 15:00 hodin na webových stránkách školy.

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve úterý 24. 5. 2022 od 7:00 do 16:00 u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

 

plakat zapis ms

 Vážení rodiče,

zápis do naší MŠ pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 3. 5. 2022                    od 16:30 do 18:30.

Každému dítěti bude při příchodu přiděleno registrační číslo, které bude sloužit jako pořadové při zápisu jednotlivých dětí a bude také uvedeno na všech dokumentech (přihláška, evidenční list, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí) a na webových stránkách školy při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou doklady totožnosti, dále originál rodného listu dítěte a soudní rozhodnutí o péči o dítě (v případě rozděleného manželství, opatrovnictví apod.).

Dokumenty potřebné k zápisu: 1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání, 2. Evidenční list dítěte. Dokumenty je možné vytisknout a vyplnit předem nebo je obdržíte u zápisu. 

Dokumenty k zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms

Kritéria přijetí: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti-do-ms

Vyhláška obce Chotíkov-stanovení školského obvodu pro mateřskou školu: http://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20MS.pdf

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2022/2023 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné školní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 17 dětí.

Těšíme se na setkání s Vámi.

                                                     Za kolektiv pracovníků Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

V Chotíkově dne 7. 2. 2022                           

Co děti potřebují s sebou do MŠ?

hrneček na pití (z umělé hmoty, nejlépe s ouškem)

-kartáček na zuby

-pastu na zuby (otevíráme postupně, když dojdou, požádáme o další J)

-gumovky a pláštěnku

-náhradní oblečení do tašky v šatně (spodní prádlo, punčocháče nebo ponožky, tričko, tepláčky)

-přezůvky (nejlépe klasické nízké bačkorky, bez zapínání nebo zavazování)

-pyžamo pro děti, které spí po obědě

- papírové kapesníky (1 bal.) a krabici vytahovacích papírových kapesníků

Doporučujeme všechny věci podepsat, předejdete tak ztrátě či hledání!!!

Děti potřebují pohodlný oděv a vhodnou obuv dle aktuálního počasí, tepláčky nebo punčocháče na hraní do třídy, tepláčky na vycházku a pobyt venku (na zahradu, na pískoviště, do lesa…).