Aktuality - Mateřská škola

Hezké prázdniny

prazdnimy

 

Poděkování rodičů učitelkám MŠ

MŠ

MŠ1

Oznámení o uzavření MŠ Chotíkov

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem bude z důvodu karantény zaměstnanců naše

MŠ uzavřena od pondělí 7. 2. 2022 do středy 9. 2. 2022.

Od čtvrtka 10. 2. bude zahájen běžný provoz.

V odkazu ZDE najdete informace k čerpání OČR.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

PF2022

PF2022ms

Zápis dětí

info schůzka zápisy do 1. třídy s výchovnou poradkyní a p. ředitelkou

Informace pro rodiče-ošetřovné v době karantény

Vážení rodiče,

v odkazu níže naleznete potřebné informace k čerpání ošetřovného po dobu karantény dítěte.

odkaz

                                                                                         Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Informace pro rodiče dětí, které byly v MŠ 25.-27. 10. 2021

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 3. 11. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 27. 10. 2021). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7denní karantény (tj. 4. 11. 2021) za předpokladu, že Vaše dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní!

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                         Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Oznámení o uzavření MŠ Chotíkov

Vážení rodiče,

z důvodu pozitivního výsledku testu na COVID 19 u dítěte, bude MŠ v pátek 29. 10. 2021 uzavřena. Čekáme na pokyny Krajské hygienické stanice Plzeň a obratem Vás budeme informovat o dalším postupu.

                                                                                        Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Informace pro rodiče pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milé děti. Moc vás zdravíme a věříme, že jste odpočatí a prožili jste krásné léto.

My už se na vás v mateřské škole moc těšíme 😊 Na zkušené Žabičky a Sluníčka, ale také na nové kamarády.

Jak bude vypadat první den v mateřské škole?

Na vchodových dveřích do školky a na šatnách najdete seznamy, podle kterých zjistíte, do jaké třídy bude vaše ratolest chodit. Nové děti si vyberou v šatně volnou značku.

Co si s sebou vzít? Kdy přijít? V kolik hodin vyzvednout?

Všechny důležité informace najdete zde https://www.zs-chotikov.cz/index.php/organizacni-zalezitosti

První den jsou nejdůležitější: bačkůrky, pohodlné oblečení do třídy a na zahradu, hrneček, pyžámko (přinesou jen ti, co budou ve školce ten den spinkat). Vše podepsané!

Zbytek věcí ze seznamu můžete doplnit při vyzvedávání nebo druhý den. Na šatně je připravena taška na náhradní oblečení. Hlavně vše v klidu a s radostí! 😁

Nástup do školky je jednou z prvních významných událostí v životě vašeho dítěte. Povídejte si s ním, co všechno nového zažije, o nových kamarádech, o nových hračkách, hrách, výletech, …

Více o tom, jak to „u nás“ chodí, si povíme na 1. informativní schůzce pro rodiče, která proběhne 16. 9. 2021 od 16:30.

Mnoho důležitých informací najdete na nástěnkách. Doporučujeme je denně číst! Paní učitelky vám rády odpoví na vaše dotazy. Nebojte se, společně to zvládneme 😍

Na všechny se moc těší zaměstnanci MŠ Chotíkov

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2021/2022: 

MS/1/2021, MS/2/2021, MS/4/2021, MS/5/2021, MS/9/2021, MS/10/2021, MS/11/2021, MS/13/2021, MS/14/2021, MS/16/2021,MS/19/2021, MS/20/2021, MS/23/2021, MS/30/2021 

                                         Nepřijaté děti pro školní rok 2021/2022:

MS/3/2021,MS/6/2021, MS/7/2021, MS/8/2021, MS/12/2021, MS/15/2021, MS/17/2021, MS/21/2021, MS/22/2021, MS/24/2021, MS/25/2021, MS/26/2021, MS/27/2021, MS/28/2021, MS/29/2021, MS/31/2021, MS/32/2021

Nástup na jinou mateřskou školu: MS/18/2021 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za zájem zapsat Vaše dětí do mateřské školy Chotíkov, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se zúčastnilo celkem 32 dětí, z toho 14 bylo přijato, 17 dětí přijato nebylo, 1 dítě nastoupilo na jinou mateřskou školu.

Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 8.6. a 9.6.2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních  a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednout u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 16.6.2021 a ve čtvrtek dne 17.6.2021 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 18.6.2021 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

V Chotíkově dne 31.5.2021                                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V MŠ!!!

Vážení rodiče,

dne  6.5.2021 byla ve večerních hodinách zveřejněna médii a policií zpráva, že od 7.5.2021 je na celém území celé České republiky možný střelný útok na nespecifikovanou mateřskou školu. 

Policií jsme byli požádáni, abychom dbali zvýšené opatrnosti a proto bychom Vás rádi požádali o totéž.

Pokud byste si v okolí mateřské školy všimli nějakých podezřelých lidí, předmětů apod., okamžitě to nahlašte nám nebo zavolejte na Policii ČR. 

Ráno bude u vstupu do MŠ stát paní učitelka a kontrolovat, aby na pozemek vstupovali pouze školkové děti s doprovodem. Mezi příchody a odchody budou vstupy na pozemek MŠ uzamčeny.

Ve spolupráci se zřizovatelem byla zajištěna ostraha objektu pracovníkem bezpečnostní společnosti, a to od pondělí dne 10.5., prozatím do pátku dne 14.5.2021, a to po celý den provozu mateřské školy i v nočních hodinách.

Další kroky k zajištění bezpečnosti v následujících dnech budeme řešit dle vývoje situace.

Sledujte, prosím, zprávy v médiích a především webové stránky, kde budou zveřejňovány nejaktuálnější informace ohledně mimořádných bezpečnostních opatření.   

Děkujeme za spolupráci.

 
Aktualizováno 7.5.2021, 13:05 hodin         Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, a to elektronickou formou od neděle dne 2. května 2021 do neděle dne 16. května 2021.

Kritéria přijetí do mateřské školy:

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/kriteria_ms/Kriteria%20prijeti%20do%20materke%20skoly.pdf

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostněte, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

 Dokumenty potřebné k zápisu: 

1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list dítěte (termín: odevzdání nejpozději do 26.5.2021)

3. Kopie dokladů totožnosti zákonných zástupců

4. Kopie rodného listu dítěte

5. Kopie soudního rozhodnutí o péči o dítě (v případě rozděleného manželství, opatrovnictví apod.).

Dokumenty k vyplnění pro potřeby zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms(přiložit můžete i podepsané dokumenty - Informovaný souhlas GDPR a Zmocnění k odvádění dítěte).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje následující kroky :

1. krok:

Přihlášku a evidenční list,  prosím, vyplňte, k tomu přiložte kopie totožnosti zákonných zástupců a kopii rodného listu dítěte, popř. kopii soudního rozhodnutí

2. krok:

Dokumenty, prosím, doručte jedním z následujících 4 způsobů do školy, a to nejpozději do 14.5.2021:

                   -  datovou schránkou (nznmb9d)

                    - e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

                    - poštou (Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov 173, 330 17)

                     - osobně (úřední hodiny pondělí a středa 9:00 - 12:00 hodin, mohou se dle aktuální situace změnit)

Posledním dnem podání přihlášky je neděle dne 16.5.2021 (osobně do pátku dne 14.5.2021), u přihlášek poslaných poštou, e-ailem nebo datovou schránkou budou přijaty přihlášky s datem poslání 16.5.2021.

3. krok:

Přihláška dítěte do mateřské školy společně s dalšími povinnými dokumnety bude zaevidována školou a bude Vám posláno registrační číslo dítěte stejnou cestou, jakou jste doručili dokumenty do školy. 

4. krok:

Vaší povinností je potvrzení přijetí registračního čísla dítěte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (pod tímto registračním číslem bude na webových stránkách zveřejněno přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy pro školní rok 2021/2022).

Zápis do mateřské školy je určen pro tříleté děti a starší (děti, které k 1.9.2021 dovrší věku tří let a starší) a pro děti po odkladu povinné školní docházky.

Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách pod registračním číslem dítěte nejpozději do 31.5.2021 do 15:00 hodin.

Kritéria přijetí: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti-do-ms

Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 8.6. a 9.6.2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních  a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednout u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 16.6.2021 a ve čtvrtek dne 17.6.2021 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 18.6.2021 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

Vyhláška obce Chotíkov - stanovení školského obvodu pro mateřskou školu: http://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20MS.pd

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2021/2022 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné školní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 13. 

Za kolektiv pracovníků Zuzana Houdková, ředitelka školy.

Aktualizace: 26.4.2021                                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka  

Úplata za předškolní vzdělávání 2021 - COVID 19 -

Vážení rodiče,

byla stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání pro obodobí uzavření mateřské školy od 1.3.2021 z důvodů pandemie COVID-19.

Odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/vyse-uplaty/uplata-za-skolne

V Chotíkove dne 29.3.2021                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

PF2021

prani ms

Žaludový král

zaludovy kral