Dokumenty potřebné k vyšetření v PPP

Vážení rodiče!
Pokud máte zájem o vyšetření Vašeho dítěte v Pedagogicko-psychologické poradně se sídlem v Plzni (zahrnuje i pracoviště Plzeň- sever), je nutné vyplnit příslušné dokumenty dostupné na: http://www.pepor-plzen.cz/zadosti-ps. Tyto dokumenty si rodiče sami zasílají na adresu:       PPP P-S, Částkova 78, 326 00, Plzeň. Škola pak pouze na základě písemné žádosti rodičů na formuláři "Žádost o vyplnění…" (obdržíte v MŠ) vyplní dotazník "Sdělení mateřské školy“ a odešle jej taktéž do PPP. Samozřejmě je možné využít služeb i jiných školských poradenských zařízení- např.různých seciálně pedagogických center, Křesťanské PPP...

Při vyplňování dokumentů dejte pozor na správné vyplnění „DŮVODU VYŠETŘENÍ“ – nutno uvést konkrétní problém, který dítě má- například: problémy s pozorností, grafomotorikou, problémy s udržením pozornosti... Před vyšetřením dítěte pracovnice poradny se zákonným zástupcem prokonzultuje důvody, vysvětlí mu postup, cíle a výstupy poradenského vyšetření. S pří­padnými dotazy se na mne můžete obrátit telefonicky, e-mailem nebo osobně během konzultačních hodin. Petra Pangrácová