Součastnost

Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, je obec Chotíkov.

Výchovně-vzdělávací činnosti jsou organizovány v Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, ve 4 školních zařízeních, a to v základní škole, mateřské škole, školní družině a školní jídelně.

Statutárním zástupcem Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, je Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy.

Výchovně-vzdělávací proces v základní škole je realizován v budově na adrese Chotíkov 173, v mateřské škole v budově na adrese Chotíkov 455, školní družina a školní jídelna se nachází v přístavbě. Všechny budovy jsou situovány v jednom areálu, který slouží pro výchovu a vzdělávání všech zařízení. 

V základní škole se vzdělává ve školním roce 2022/2023 celkem 212 žáků v 9 postupných ročnících. 

Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, od školního roku 2014/2015 je výchovně-vzdělávací proces realizován v nové moderní budově na adrese Chotíkov 455. Úplata za předškolní vzdělávání činí 600,- Kč/měsíčně.

Školní družina má kapacitu 120 žáků, která umožňuje zájmové vzdělávání pro všechny žáky 1. stupně, dle kapacitních možností i pro některé žáky 2. stupně. Družina je bezúplatná. Zájmové vzdělávání je realizováno ve 4 odděleních po 30 žácích.

Školní jídelna vaří pro základní školu i pro mateřskou školu cca 260 jídel denně.

 Kapacita a počet dětí a žáků ve školním roce 2022/2023 - viz tabulka:

 

Kapacita

Počet žáků/dětí

Počet tříd/oddělení

Základní škola + mateřská škola

 320

262

11

Základní škola – celkem

270

212

9

Školní družina

120

 

4

Mateřská škola – celkem

50

50

2

Školní jídelna

280

259

-


Školní vzdělávací programy vychází z rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivá vzdělávání, jejich zaměření je přizpůsobeno podmínkám a možnostem školy. Ve škole probíhá vzdělávání podle 4 školních vzdělávacích programů.          

ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ (třídy)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola (1. - 9. ročník)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KUPOLE od 1. 9. 2016

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "KUPOLE" od 1. 9. 2022

Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov od 1. 9. 2016

Mateřská škola

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov od 1. 1. 2022 

 

V Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, pracuje celkem 33 pracovníků, z toho 24 na postech pedagogických a 8 na postech nepedagogických pracovníků. V základní škole učí 6 učitelů na 1. stupni, 8 učitelů na 2. stupni, v mateřské škole 4 učitelé. Zájmovou činnost v rámci školní dužiny 4 vychovatelky, na škole pracují 4 asistenti pedagoga. 

Výchovně-vzdělávací proces probíhá v základní škole v budovách na adrese Chotíkov 173. Všechny větší místnosti jsou využity pro výuku 9 tříd. Učebny pro 1. až 9. běžný postupný ročník základní školy se nachází v hlavní budově školy. 

Všechny třídy základní školy i mateřské mají k dispozici pro výuku a vzdělávání počítač s přístupem na internet a interaktivní set. Základní škola pak využívá pro výuku informatiky 1 počítačovou učebnu s 16 pevnými počítači a interaktivním setem a pro výuku humanitních předmětů od srpna 2019 jazykovou učebnu s 16 notebooky a interaktviním setem.

Všechny učebny školy a školní družina jsou napojeny bezdrátově na internet prostřednictvím wifi sítě, a to zdarma. Pro výuku a vzdělávání je dále k dispozici školní kuchyňka, keramická dílna s pecí, tělocvična a multifunkční hřiště. Velká zahrada je využívána především pro potřeby zájmového vzdělávání.

Pedagogové v základní škole mají k dispozici 6 kabinetů s pevnými počítači s přístupem na internet, každý pedagog má k dispozici notebook a tablet z důvodu zkvalitnění přípravy a následně i realizace výuky. 

Dokumentace základní školy včetně docházky, hodnocení žáků, případně i výuka distanční formou je řešena prostřednictvím SKOLA ONLINE. Žákovské knížky jsou od školního roku 2020/2021 vedeny pouze v elektronické podobě. Přístupy k hodnocení mají jak zákonní zástupci, tak i žáci. Pro distanční výuku je k dispozici Microsoft Teams. Od školního roku 2022/2023 je prostřednictvím SOL uskutečňováno i omlouvání nepřítomnosti žáků.

Nová budova mateřské školy byla otevřena a zprovozněna 1. října 2014. Má vlastní zahradu, která sousedí se zahradou a hřištěm základní školy. Provoz je celodenní s kapacitou 50 dětí. 

Výchovně-vzdělávací proces je realizován ve dvou třídách po 25 dětech rozdělených podle věku. Obě třídy mají k dispozici v přízemí hernu a učebnu se sociálním zázemím, které jsou půdorysem shodné. Výukové prostory diponují počítači s připojením na internet. V oddělení starších dětí je k dispozici interaktivní set s tabulí, v oddělení  mladších dětí pak interaktivní MAGIC BOX. V 1. patře je podkrovní prostor pro odpočinek dětí, čítárna a relaxační místnost. 

Stravování dětí zajišťuje kuchyně základní školy, která je vzdálena 50 metrů. Jídlo se převáží v termonádobách. V budově mateřské školy je prostorná výdejna s okénky pro každé oddělení zvlášť. 

Netradiční řešení je propojení budovy se zahradou přes prostornou terasu, která je zastíněna dřevěným krovvem s lehkou střešní krytinou. Zahrada je vybavena zařízením pro hry dětí, které má veškeré bezpečnostní parametry. 

Podrobnější informace o škole naleznete ve výročních zprávách: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/docs

Fotodokumentace: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Zakladni_skola_a_Materska_skola_Chotikov%2C_fotodokumentace/

Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Aktualizace: 27. 9. 2022