Kalendář akcí školy 2021/2022

 Datum

ZÁŘÍ

datum

ÚNOR

1.9.

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

- v 7.30 hod. (2.-9. tř.) 

Slavnostní přivítání prvňáčků-       v 9:00 hod. v tělocvičně ZŠ 

 4.2.

Pololetní prázdniny

 8.9.

Třídní aktivy

7.2.-13.2. 

Jarní prázdniny

 

 

Focení prvňáčků

 

 

         

ŘÍJEN

BŘEZEN

 

         

27 a 29.10.

Podzimní prázdniny

LISTOPAD

DUBEN

   

         
   

14.4.

Velikonoční prázdniny (15.4+18.4. st.svátek)

         
 

 

 

   

PROSINEC

KVĚTEN

         

        

         

 
         
         

23.12.-2.1. 

Vánoční prázdniny 

 

LEDEN

ČERVEN

         
         
         
31.1. Výpis vysvědčení za 1.pololetí 2021/2022    30.6. Vysvědčení 2021/2022
         

Akce mohou být dle potřeb či situace pozměněny, zrušeny nebo přidány! Neuvedené termíny budou včas oznámeny!