Školní poradenské pracoviště

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Toto pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá vedení školy.

Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Hlavní cíle

  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školoua vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
  • zkvalitnit sociální klima škol
  • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
  • pracovat s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
  • podílet se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
  • podílet se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
  • zjišťovat individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
  • poskytovat konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Gabriela Budínská - ředitelka školy

telefon: 377821580, 725176741

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: kdykoliv po vzájemné dohodě

Mgr. Petra Pangrácová - výchovná poradkyně (výchovné a kariérové poradenství)

telefon: 377821580, 724392430

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: každé pondělí v době od 10:25 do 11:10 hodin nebo jindy po vzájemné dohodě

Mgr. Silvie Kučerová - školní metodička prevence

telefon: 377821580

email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

konzultační hodiny: každé pondělí v době od 10:25 do 10:50 hodin nebo jindy po vzájemné dohodě