skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách budou 

KAŽDOU STŘEDU v době od 8:00 do 12:00

Přání

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti,

přejeme Vám hezké léto, příjemně prožitou dovolenou, krásné prázdniny plné pohody a sluníčka, nezapomenutelná dobrodružství, báječné nápady, úžasné výlety, koupání a další kamarády. Našim absolventům úspěšný vstup do další životní etapy.

Děkujeme všem za pomoc, důvěru a spolupráci v letošním školním roce.

                                                                                                                 Pracovníci ZŠ a MŠ

9

Komunitní akce-budování Živé zahrady v MŠ

ŽZ2

Zvláštní zápis do MŠ a ZŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) ZDE (ТУТ)

Termín zápisu / Дата та час запису: 23. 6. 2022, 13:00–15:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: kancelář ředitelky / кабінет директора Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov 173, 330 17 Chotíkov

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání/Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) ZDE (ТУТ)

Termín zápisu / Дата та час запису: 23. června 2022, 13:00–15:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: : kancelář ředitelky / кабінет директора Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov 173, 330 17 Chotíkov

Předpokládaný počet přijímaných dětí / Орієнтовна кількість дітей: 2

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání/Заява про зарахування дитини до початкової школи

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ředitelské volno ve dnech 27. 6. – 30. 6. 2022. Školní rok 2021/2022 bude ukončen ke dni 24. 6. 2022 předáním vysvědčení.

Důvodem je zahájení stavebních prací na kompletní rekonstrukci chodeb budovy školy.

Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 6:30 do 17:00 hodin pro všechny žáky 1. stupně ZŠ. Školní stravování nebude pro žáky v těchto dnech zajištěno.

Děkuji za pochopení.

                                                                                        Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

AKTUALIZACE

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

ve čtvrtek 5. 5. 2022 v 16:00 hodin se na půdě školy uskutečnilo losování o přijetí do 1. třídy. Losování proběhlo pod dohledem komise ve složení doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, PhD. – předsedkyně Školské rady (zástupce obce), Mgr. Ivana Simetová – učitelka, členka Školské rady (zástupce školy), Mgr. Petra Pangrácová – učitelka, výchovná poradkyně, Mgr. Gabriela Budínská – ředitelka školy a účasti některých zákonných zástupců.  Do losování bylo zařazeno 11 uchazečů podle Kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy. Přijato je 6 dětí podle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny.

              Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2022/2023:

Pořadí

Kód dítěte

1.

ZSCH/20/2022    přijat

2.

ZSCH/02/2022    přijat

3.

ZSCH/27/2022    přijat

4.

ZSCH/32/2022    přijat

5.

ZSCH/21/2022    přijat

6.

ZSCH/22/2022    přijat

7.

ZSCH/14/2022   nepřijat

8.

ZSCH/33/2022   nepřijat

9.

ZSCH/01/2022   nepřijat

10.

ZSCH/42/2022   nepřijat

11.

ZSCH/17/2022   nepřijat

Vážení rodiče, velmi Vám děkujeme za Váš zájem přihlásit Vaše dítě do naší školy. Omlouváme se, že jsme vzhledem k prostorovým možnostem nemohli přijmou všechny děti, které měli zájem nastoupit do naší školy do 1. třídy.

Třídní učitelkou 1. třídy ve školním roce 2022/2023 bude Mgr. Milada Mondeková.

                                                                                              Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám za Váš velký zájem o studium na naší škole a za účast Vás i Vašich dětí na zápisech dne 1. 4. a 26. 4. 2022.  Velmi si toho ceníme.

Škola při přijímacím řízení do 1. ročníku postupuje podle předem zveřejněných kritérií. https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Kriteria%20pro%20prijimani%20do%20ZS.pdf

V letošním školním roce přišlo k zápisu do první třídy pro rok 2022/2023 42 dětí.

Z tohoto počtu je 31 dětí, které splňují alespoň jedno z kritérií přednostního přijetí (primárně spádovost, dále pak plnění povinné předškolní docházky v MŠ Chotíkov, případně sourozence již navštěvujícího ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace).

Rodiče 7 z těchto dětí již mají vyřízený odklad povinné školní docházky.

Z důvodu velkého počtu uchazečů vedení školy přistupuje k transparentnímu losování, které se uskuteční dne 5. 5. 2022 od 16:00 hodin v budově školy.

Do losování budou zařazeny děti podle Kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy. O zařazení do losování budou rodiče těchto dětí vyrozuměni mailem a mohou se jej zúčastnit.

Do losování budou zařazeny děti pod kódem, který rodiče obdrželi u zápisu.

Losování proběhne za přítomnosti stanovené komise, která garantuje transparentnost průběhu a výsledků losování.

Přijato bude 6 dětí podle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny.

Vedení školy stanovuje pro řádné vykonání losování komisi složenou ze členů vedení školy, zástupců Školské rady a učitelů.

Ustanovená komise ve složení:

doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, PhD. – předsedkyně Školské rady (zástupce obce)

Jiřina Paseková – členka Školské rady (zástupce z řad zákonných zástupců)

Mgr. Ivana Simetová – učitelka, členka Školské rady (zástupce školy)

Mgr. Petra Pangrácová – učitelka, výchovná poradkyně

Mgr. Gabriela Budínská – ředitelka školy

Průběžné výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

K plnění povinné školní docházky do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvkové organizace, Chotíkov 173, 330 17 Chotíkov od školního roku 2022/2023 byli přijati žáci s těmito kódy:

ZS/03/2022

ZS/05/2022

ZS/06/2022

ZS/07/2022

ZS/08/2022

ZS/09/2022

ZS/10/2022

ZS/11/2022

ZS/12/2022

ZS/13/2022

ZS/15/2022

ZS/18/2022

ZS/19/2022

ZS/23/2022

ZS/24/2022

ZS/28/2022

ZS/29/2022

ZS/30/2022

ZS/35/2022

ZS/36/2022

ZS/38/2022

ZS/39/2022

   

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§183, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., školský zákon).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 5. a 6. května 2022 od 8:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (739 694 380).

Kódy žáků s odkladem povinné školní docházky:

ZS/16/2022

ZS/25/2022

ZS/26/2022

ZS/34/2022

ZS/37/2022

ZS/40/2022

ZS/41/2022

Kódy žáků s přerušeným správním řízením:

ZS/04/2022

ZS/31/2022

Do losování jsou zařazeni žáci s těmito kódy:

ZS/01/2022

ZS/02/2022

ZS/14/2022

ZS/17/2022

ZS/20/2022

ZS/21/2022

ZS/22/2022

ZS/27/2022

ZS/32/2022

ZS/33/2022

ZS/42/2022

 

Prosíme zákonné zástupce, pokud by z Vaší strany (v souvislosti s přijetím) došlo ještě k nějaké změně, oznamte prosím tuto skutečnost vedení školy. Děkujeme.

                                                                                           Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Ples SRPDŠ

ples srpds 2022 page 001