Mimoškolní

Klokan - matematický, přírodovědný

Výtvarné soutěže (Příběh za oknem, Lidice, Den hygieny)

Malý záchranář 

Mc Donald´s Cup; Coca cola cup

Turnaj ve florbalu, stolním tenise, vybíjené

Atletické závody

Besip

Čtenářská třída