Předávání a podepisování IVP

Vážení zákonní zástupci, veškeré IVP doporučené oprávněnými školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) jsou ve fázi zhotovování a budou k dispozici koncem září. Po jejich dokončení budete výchovnou poradkyní vyzváni ke konzultaci a podpisu. U nových doporučení ŠPZ, která budou škole datovou schránkou zaslána během školního roku, budete o jejich vyřízení a termínu předání informováni prostřednictvím telefonu / e-mailu v průběhu měsíce od podpisu doporučení zákonným zástupcem. 

 Stanovený termín

 Nové žádosti- individuální termíny

 

Místo: kabinet výchovné poradkyně v přízemí ZŠ

Prosím o potvrzení účasti event. o dohodnutí náhradního termínu. Připomínám, že IVP smí podepsat a převzít pouze zákonný zástupce žáka.

 

Případné bližší informace podá VP P.Pangrácová

Soubor Velikost