15162122a2120a1920a1819171816171516

Aktuality - Základní škola

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022 (viz odkaz níže) je sestavena s ohledem na dodržení epidemiologických opatření a závislá na celkové organizaci školy. 

Nabídka zájmových kroužků

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2021

Školní řád platný od 1.9.2021 na odkazu níže:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1.9.2021

 

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Vážení rodiče,

pokud jste se v posledních 14 dnech před nástupem školní docházky vrátili se svým dítětem ze zahraničí (popřípadě uvažujete o zahraniční dovolené v průběhu školního roku 2021/2022), je třeba se seznámit s materiálem Ministerstva školství, který je uveden v příloze a dále postupovat podle něj.

Příloha

Děkujeme za spolupráci                                                                               Andrea Šípková

Den "ŠÍLENÝCH ÚČESŮ" - 19.5.2021

Od pondělí 17.5.2021 je v budově naší školy opět živo a veselo - jsme kompletní!!! Školní akce znovu nabírají na obrátkách. Dnešní školní den (středa 19.5.2021) je toho důkazem. Kreativitu našich žáků najdete ve fotogalerii.

Odkaz zde:https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Den_SILENYCH_UCESU_-_19.5.2021/

 

20210519 082924

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD 17.5.2021

Na základě opatření vlády je od pondělí dne 17.5.2021 v naší škole umožněna prezenční výuka pro 1. i 2. stupeň základní školy.

Další podrobnosti k provozu a organizaci školy včetně epidemiologických pravidel budou poslány přes SOL třídními učiteli nejpozději v pátek dne 14.5.2021.

V Chotíkově dne 11.5.2021                                                                    Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zápis žáků do 1. třídy 2021/2022 - PŘIJATÍ, LOSOVÁNÍ

Vážení rodiče,

dnes v odpoledních hodinách jsme obdrželi v pořadí již 3. doporučení pro odklad školní docházky a počet uchazečů o nástup do 1. třídy tak klesl na počet 30, což je maximální možný počet žáků ve třídě. Tímto je losování bezpředmětné.

Všichni uchazeči pro školní rok 2021/2022 jsou přijati.

PTZCJ, OUAYS, 50HPI, IDEO2, QPVYE, 7AE13

Děkujeme za vybrání naší školy pro Vaše dítě a těšíme se na spolupráci. 

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

V Chotíkově dne 24.5.2021, 16:40 hodin

 

Vážení rodiče,

dne 30.4.2021 byl ukončen elektronický zápis, v pátek dne 7.5.2021 byl posledním dnem doručením přihlášek k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 poštou.

Zapsáno bylo 33 dětí, z toho 24 je přijato. Maximální kapacita 1. třídy je dle legislativy 30 žáků, proto dalších 8 uchazečů je zařazeno do losování (dle Kritérií přijetí do základní školy), 1 dítě má již povolen odklad povnné školní docházky.

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijatí žáci pro školní rok 2021/2022:

DMSCA, 1GNCM, SEZ6Y, QPB7C, 591TL, NB9HS, VOKLM, SKFZ5, 0GXMJ, I4NMV, 9V84H, OU2DD, D8TLF, 8BC5Z, 7I998, YZDI9, UUY2S, SKEA6, 23DQJ, KHHKJ, LY5F5, U4LZY, W9XAW, NU3YQ

Losování

Dle kritérií do 1. třídy proběhne losování v pondělí dne 24.5.2021 od 16:30 hodin za přítomnosti předsedkyně Školské rady doc. MUDr. Magdalény Chottové – Dvořákové, PhD., a zástupce rodičů ve Školské radě Ing. Michaely Bělochové, dále za účasti třídní učitelky budoucí 1. třídy Mgr. Marcely Všahové a ředitelky školy Mgr. Zuzany Houdkové.

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne losování bez účasti zákonných zástupců online stejně jako vloni (odkaz na online losování v rámci zápisu v roce 2020: https://www.youtube.com/watch?v=sVuTkFzOr44&feature=youtu.be).

Rodiče uchazečů obdrží nejpozději do 17.5.2021 e-mail s oznámením, že se losování týká jejich dítěte.

Živý přenos losování pak bude možné sledovat na odkazu, který bude k dispozici zde na webových stránkách cca 10 minut před vlastním losování v pondělí dne 24.5.2021 (losování bude zahájeno v 16:30 hodin).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 3.6. a 4.6.2021 (čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u hospodářky školy p. Čajkové v kanceláři v hlavní budově školy na adrese Chotíkov 173.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 8.6., 9.6. a 10.6.2021 (středa, čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

V Chotíkově dne 10.5.2021                                               Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Zápis žáků do 1. třídy 2021/2022 - PŘIJATÍ, LOSOVÁNÍ

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 3.6. a 4.6.2021 (čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 8.6., 9.6. a 10.6.2021 (středa, čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, a to elektronickou formou od pátku dne 9. dubna 2021 od 8:00 hodin do pátku dne 30. dubna 2021 do 14:00 hodin.

Odkaz pro vyplnění přihlášky:

    https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Chotikov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=147

Po vyplnění základních údajů na výše uvedeném odkazu Vám bude odeslán email s registračním číslem žádosti a dokumentem k vyplnění a podpisu.

Postupujte prosím dle instrukcí v e-mailu.

Organizace a realizace zápisu se bude řídit aktuálními opatřeními nadřízených orgánů.

Kritéria přijetí do základní školy:

 https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Kriteria%20prijeti%20do%201.%20rocniku.pdf

INFORMACE - VÝUKA od 12.4.2021

 

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, 
od 12.4.2021 je povolena prezenční výuka žáků 1. stupně ZŠ v týdenních rotacích.  
 
V týdnu od 12.4. - 16.4.2021 bude probíhat prezenční výuka v 1.,2. a 3. třídě. Distanční výuku budou mít tento týden 4. a 5. třída.
V týdnu od 19.4. - 23.4.2021 bude probíhat prezenční výuka ve 4. a 5. třídě. Distanční výuku budou mít tento týden 1., 2. a 3. třída. 
V 6., 7., 8. a 9. třídě bude od 12.4.2021 nadále pokračovat pouze distanční výuka. 
 
Další podrobnější informace k organizaci budou žákům i zákonným zástupcům zaslány.
 
 

Výuka v období 11.1. - 22.1.2021

Vážení rodiče, 
informuji Vás tímto, že provoz základní školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
 
Za kolektiv pracovníků školy
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zrušení třídních aktivů a voleb do školské rady dne 6.1.2021

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit konání třídních aktivů ve středu dne 6.1.2021. Hodnocení žáků je k dispozici ve SKOLA ONLINE, případné dotazy ke klasifikaci a chování žáků, prosím, směřujte na třídní učitele a vyučující jednotlivých předmětů prostřednictvím e-mailu.
Dne 6.1.2021 se neuskuteční ani volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace. Na základě rozhodnutí MŠMT (č. j.: MSMT- 40610/2020-1, účinnost od 29.10.2020) se mohou volby do školské rady konat v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. 
Konání třídního aktivu a  voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Chotíkov předběžně plánujeme na polovinu měsíce dubna 2021, přesný termín uskutečnění stanovíme až po ukončení nouzového stavu.
Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení současné situace.
Za kolektiv pracovníků školy 
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

PF 2021

PF 2021 okraj

Opatření MŠMT - zrušení výuky ve dnech 21. a 22.12.2020

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,
vzhledem k epidemiologické situaci byla   opatřením MŠMT (odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Opatreni%20MSMT%20o%20odlisnosti%20v%20organizace%20skolniho%20roku_zruseni%20vyuky.pdf) zrušena výuka v pondělí dne 21.12.2020 a v úterý dne 22.12.2020. Pro tyto dny byly stanoveny dny volna. Posledním dnem výuky prezenční i distanční je tedy pátek dne 18.12.2020. 
MŠ je ve dnech 21. a 22.12.2020 v provozu.
Výuka v kalendářním roce 2021 začíná v pondělí dne 4.1.2021, a to pro 1. - 5. ročník a pro 6., 7. a 9. ročník prezenčně, pro 8. třídu bude v týdnu od 4.1. do 8.1.2021 probíhat výuka distanční formou.
V případě jakýchkoliv změn vás budeme včas informovat. 
S pozdravem a přáním pevného zdraví 
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy