Úplata za předškolní vzdělávání

 Na děti předškolního věku a děti s odkladem povinné školní docházky se úplata nevztahuje.

Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Aktualizace: 1. 7. 2022