Volba povolání

    Vážení rodiče, milí žáci,

v nejbližší době budou pro vycházející žáky a zájemce o víceletá gymnázia realizovány tyto aktivity:

  • Testy Profi orientace - ve spolupráci s PPP P-S, testování je určeno pouze zájemcům z řad žáků 9.třídy, kteří si na základě nabídky výchovné poradkyně včas podali žádost do Pedagogicko - psychologické poradny v Plzni, pracoviště Plzeň - sever.
  • Exkurze na Úřad práce v Plzni, prac.Plzeň-sever- určeno pro všechny žáky 9.třídy.
  • Setkání se zákonnými zástupci a žáky 9.třídy, kteří projeví zájem o studium uměleckých oborů, kde je podmínkou přijetí složení talentové zkoušky(říjen 2022).
  • Setkání se zájemci o studium na víceletém gymnáziu (žáci 5. a 7.třídy a jejich zákonní zástupci)- říjen 2022.
  • Workshop k volbě povolání - 23. listopadu 2022-pozvánka zaslána žákům i zákonným zástupcům prostřednictvím Školy OnLine- určen pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce. Zde budou všem předány informace k průběhu přijímacího řízení (výběr škol, dny otevřených dveří, informační kanály, kde lze čerpat užitečné informace o studiu, dokumenty k PŘ- přihlášky, zápisové lístky, pokud dovolí situace, pak v rámci workshopu proběhne i setkání se zástupci některých SŠ a SOU)
  • Průběžná činnost v hodinách předmětu Svět práce- seznámení žáků 9.třídy s plzeňskými SŠ a SOU a jimi nabízenými studijními obory (+ se školami v blízkém okolí- Stříbro, Plasy, Toužim, Rokycany, Stod, Horšovský Týn, Klatovy, Domažlice), aktivity, které mohou pomoci zkvalitnit výběr dalšího zaměření- sebepoznání, sebehodnocení, diskuze, nácvik vyhledávání, třídění informací důležitých pro volbu studia. Seznámení se se systémem českého středního, vyššího odborného a vysokého školství, s kategorizací povolání a požadavkům na dovednosti, schopnosti, zdrav.stav u vybraných profesí.

Žáci již obdrželi tištěnou brožuru "Atlas školství", kde najdou přehled SŠ, SOU  blízkého okolí  a jejich stud.oborů. Od 3.11. 2022 je k dispozici nová elektronická brožura "Čím budu", najdete ji v přílohách pod tímto článkem. Taktéž již byl aktualizován přehled Dnů otevřených dveří na SŠ, SOU.

                                                                                                                                                                                                                                                     

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.stredniskoly.cz/

https://www.studujvpk.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/

V Chotíkově  dne 3.11. 2022   

                                                                                            Mgr. Petra Pangrácová, VP