Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 • 1. Název
  • Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace
    Chotíkov 173
    330 17 Chotíkov
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • Základní škola Chotíkov
    Chotíkov 173
    330 17 Chotíkov
    Mateřská škola Chotíkov
    Chotíkov 455
    330 17 Chotíkov
  • 4.3 Úřední hodiny
   • V měsících září - červen, pondělí - pátek, 7:00 - 15:00
    V měsících červenec - srpen dle aktuálního rozpisu na webových stránkách
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 377 821 580 (HLAVNÍ BUDOVA - ředitelka, zástupkyně ředitelky, hospodářka)
   • mobilní: 725 176 741 (ředitelka)
   • mobilní: 724 392 420 (zástupkyně ředitelky)
   • mobilní: 739 694 380 (školní jídelna, hospodářka)
   • mobilní: 737 488 886 (školní družina)
   • mobilní: 724 392 430 (výchovná poradkyně)
   • mobilní: 737 700 281 (Mateřská škola - oddělení mladších dětí)
   • mobilní: 724 392 440 (Mateřská škola - oddělení starších dětí)
  • 4.5 Adresa internetových stránek
  • 4.6 Adresa podatelny
   • Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace

    Chotíkov 173

    330 17 Chotíkov

  • 4.7 Elektronická adresa
   • oficiální: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • 4.8 ID datové schránky
   • nznmb9d
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 27-9182950277, kód banky: 0100
 • 6. IČO
  • 70990999
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  • Nejsme plátci DPH.
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  • Jak se o informaci žádá

   Žádost o poskytnutí informace se podává

   1.           ústně

   2.           písemně

   Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

   Co musí písemná žádost obsahovat

   • Označení („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
   • Musí v ní být sděleno, kterému povinném subjektu je určena.
   • Musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. U právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
   • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
   • Musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  • Místo a způsob, kde lze podat žádost dle zákona 106/1999 Sb. či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

   • ústně – v sídle organizace příspěvkové organizace či telefonicky
   • písemně – osobní podání v sídle organizace příspěvkové organizace nebo poštou na adresu sídla organizace příspěvkové organizace:

   Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace

   Chotíkov 173, 330 17 Chotíkov

   • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   • datovou schránkou: nznmb9d
   • telefonicky na tel. čísle: 377 821 580

   Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

 • 11. Předpisy
  •   11.1 Nejdůležitější používané předpisy  

                 Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím             

                       https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

                 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

                       https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

                 Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

                       https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14

                 Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování

                       https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107

             11.2 Vydané právní předpisy

                  Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

 • 12. Úhrady za poskytování informací
 • 13. Licenční smlouvy
  • Nejsou uzavřeny
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 •  V Chotíkově dne 23. 8. 2022