Postup pro povolení vzdělávání žáků s IVP

Zákonní zástupci (dále jen ZZ) dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat ředitelku školy o možnost vzdělávání dítěte podle IVP.

V současné době není podána žádná žádost o vzdělávání dítěte v MŠ podle IVP. Případná doporučení oprávněných školských poradenských zařízení, která budou škole předána během školního roku, budou se zákonnými zástupci řešena individuálně, plány se vyhotovují a předávají zákonným zástupcům k podpisu do měsíce od povolení tohoto vzdělávání.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat- telefonicky, mailem, osobně v konzultačních hodinách.

P.Pangrácová

 

Soubor Velikost
A Microsoft Word file IVP -zadost-MS_ 18_19.doc 1.9 MB