Projekty

Recyklohraní

Projekt Recyklohraní vznik v roce 2008 a naše škola je do něho zapojena již dlouhou dobu. Momentálně je v programu zapojeno 3834 škol z celé republiky. Smyslem Recyklohraní je sbírat co nejvíce požitých surovin (baterie, elektrospotřebiče, tonery, papír, karton, plasty a víčka) a za jejich určité množství získat body. Body mohou být následně vyměněny za odměny pro děti, nejčastěji ve formě školních pomůcek, knížek nebo hraček. Na naší ZŠ se množství nasbíraných surovin zároveň započítává do celoškolní soutěže, a tak mohou děti za svou aktivitu získat ještě další odměny. Naše škola patří dlouhodobě mezi 10 nejaktivnějších v Plzeňském kraji.

2014 / 2015 – 3500 bodů

2016 / 2017 – sběr 750 kg elektrozařízení a zisk 4600 bodů, za ně jsme objednali zvýrazňovače, fixy, modelíny, nůžky, sešity, pera, vodní pistole nebo pálky na plážový tenis

2017 / 2018 – zisk 4300 bodů, kdy např. za 1 kg baterií obdržíme 5 bodů

2021 / 2022 - celkem jsme nasbírali 212 kg baterií a 260 kg elektra, umístili jsme se na 8. místě v Plzeňském kraji

Sběr vytříděných druhotných surovin

Naše škola se účastní soutěže ve sběru vytříděných druhotných surovin.

Vyhlášené soutěže:

1. společnost ECOBAT – sběr baterií a akumulátorů

2. společnost ASEKOL a ELEKTROWIN – sběr drobných elektrospotřebičů

3. společnost F.I.I. s.r.o. – karton, časopisy, noviny, letáky, cartridge a tonery, PET víčka, PET lahve, hliník, železo, pomerančová kůra

V každé třídě a na chodbách jsou umístěné boxy na tříděný odpad (papír a plast) a krabičky ECOCHEESE na ukládání baterií.. Boxy vynášejí žáci pravidelně 1x týdně. Krabičky s bateriemi dle potřeby.

Výběr sběru od žáků probíhá pravidelně každý týden v pátek ráno na školním dvoře.

Odvoz nasbíraných surovin probíhá minimálně 2x během školního roku. Případně dle potřeby. Množství veškerého sběru kromě elektrozařízení se udává v kilogramech

Za odevzdané vytříděné druhotné suroviny získává škola finanční odměnu, která je použita pro potřeby žáků (např. odměny, atd.)

Postcrossing - výměna pohlednic mezi registrovanými uživateli z celého světa

ps ps2

Čtenářské pasy

Knížka pro prvňáčka

Zdravé zuby

Projektové dny EVVO

Čtenářské dílny  

Celé Česko čte dětem

Evropa (vlastivědný projekt)

Edova záchranná školička

Na světě nejsi sám