skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V OBDOBÍ OD 2.11.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,
dle mimořádného opatření vlády v době nouzového stavu pokračuje od 2.11.2020 ve všech ročnících distanční výuka, rozvrh na pondělí dne 2.11.2020 bude k dispozici na SKOLA ONLINE během dneška, tj. pátku dne 30.10.2020.
Od úterý dne 3.11.2020 dojde v některých třídách k navýšení videohodin přes aplikaci TEAMS. Aktuální rozvrh na období od 3.11.2020 najdete nastavený v aplikaci ŠKOLA ONLINE v průběhu pondělí 2.11. 2020. Upravený rozvrh bude k dispozici od pondělí  dne 2.11.2020 i na webových stránkách školy.

Za kolektiv  pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 30.10.2020

Nabídka pracovního místa - uklízečka od 1.1.2021

201030 Nabídka pracovníího místa uklízečka

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V OBDOBÍ OD 14.10. DO 30.10.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,
 
od středy dne 14.10.2020 do pátku dne 23.10.2020 bude probíhat na základě Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12.10.2020 výuka v základní škole distanční formou.
Výuka bude realizována dle stanoveného rozvrhu formou off-line výuky prostřednictvím Školy ONLINE a online výuky s využitím Microsoft Teams.
Na středu dne 14.10.2020 je rozvrh pro všechny ročníky k dispozici ve Škola ONLINE, na další dny bude plán výuky zveřejněn v průběhu dnešního dne zde.

https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs

DOKUMENTY - OSTATNÍ (ROZVRHY 2020-2021 - DÁLKOVÁ VÝUKA)

Prezentace a úkoly budou zveřejněny ve Škole ONLINE nejpozději k začátku dané hodiny dle rozvrhu.

Ve dnech 14.10. až 23.10.2020 nebude na základě Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12.10.2020 v provozu školní družina.
Obědy byly všem žákům pro období 14.10.2020 - 23.10.2020 odhlášeny. Školní jídelna je v provozu, pokud by někdo ze žáků měl zájem o stravování, je možné se přihlásit u p. Čajkové (kontakt: 739694380) vždy 2 dny předem do 12:00 hodin. V případě zájmu o oběd Vám budou sděleny podmínky a čas vyzvednutí jídla (nelze pobývat v prostorách jídelny).

Pro dny 26. a 27.10.2020 byla Opatřením MŠMT (č.j.: MSMT-39185\2020-1) schválena odlišnost v organizaci školního roku, tj. v tyto dny je výuka ve škole pro žáky zakázána. Vzhledem k tomu, že ve středu dne 28.10.2020 je státní svátek a na čtvrtek dne 29.10.2020 a pátek dne 30.10.2020 byly stanoveny čtvrtletní prázdniny, budou mít žáci týden volna od 26.10. do 30.10.2020.

Ve dnech 26.10. až 30.10.2020 nemají žáci nárok na školní stravování.

Výuka by měla být zahájena v pondělí dne 2. listopadu 2020.

Podmínky a pravidla pro čerpání OČR jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy od 14.10. do 23.10.2020 na základě mimořádného opatření vlády. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortalu ČSSZ.
 
Za kolektiv pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka 
V Chotíkově dne 13.10.2020

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V OBDOBÍ OD 12.10. DO 13.10.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, 

na základě Usnesení vlády České republiky č. 997 ze dne 8.10.2020 vás infromuji o organizaci a provozu školy ve dnech 12.10.2020 až 30.10.2020.
 • 1. stupeň beze změny dle rozvrhu
 • ŠD beze změny dle rozvrhu
 • 2. stupeň
  Žáci 6. až 9. třídy budou vyučováni v prezenční a distanční výuce v období 12.10.2020 – 23.10.2020, výuka je rozdělena pro jednotlivé třídy po týdnech - viz tabulka níže. 2020 Prezenční a distanční výuka
 • Prezenční výuka bude realizována dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování a v souladu s nařízenými pravidly - tělesná výchova formou vycházky, hudební výchova bez aktivního zpívání apod.
 • Distanční výuka pro 8. a 9. třídu bude v pondělí za jednotlivé předměty realizována formou úkolů přes SOL. Úkoly budou v SOL k dispozici pro žáky již před dobou plánované výuky. 
 • Rozvrh 8. třída 12.10.2020
 • Rozvrh 9. třída 12.10.2020
 • Pro další dny (úterý dne 13.10. až pátek dne 16.10.2020) bude pevně stanoven rozvrh pro distanční výuku, který žáci 8. a 9. třídy obdrží v průběhu pondělí dne 12.9.2020.
 • Žáci 6. a 7. třídy obdrží rozvrh pro distanční výuku nejpozději v pátek dne 16.10.2020.
 • Pro dny 26. a 27.10.2020 byla Opatřením MŠMT (č.j.: MSMT-39185\2020-1) schválena odlišnost v organizaci školního roku, v tyto dny je výuka ve škole pro žáky zakázána. Vzhledem k tomu, že ve středu dne 28.10.2020 je státní svátek a na čtvrtek dne 29.10.2020 a pátek dne 30.10.2020 byly stanoveny čtvrtletní prázdniny, budou mít žáci týden volna od 26.10. do 30.10.2020.
Přeji vám všem pevné zdraví. 
Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka
V Chotíkově dne 9.10.2020

VÝSKYT COVID-19 V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,

v mateřské škole byl potvrzen výskyt COVID-19 u dětí.

Tyto děti nebyly před potvrzením pozitivity testu týden přítomny v mateřské škole. Vzhledem k tomu KHS nenařídila žádná opatření.

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka 

V Chotíkově dne 5.10.2020

USNESENÍ VLÁDY A KHS K PROVOZU ŠKOL OD 5.10 DO 18.10.2020

Vážení rodiče,

k provozu a organizaci škol od 5.10.2020 do 18.10.2020 bylo vydáno Usnesení vlády ČR a Nařízení KHS Plzeňského kraje. Dokumenty najdete na odkazech:

ke zhlédnutí zde

a zde

Shrnutí výče odkazovaných dokumentů:

Na základě žádosti z jednání ÚKŠ konaného dne 1.10.2020 k otázce týkající se nutnosti řešit „ošetřovné“ uvádíme, že plošná mimořádná opatření v oblasti školství, která dnes postupně vyhlašují místně příslušné KHS s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020, nebudou mít za následek uzavírání mateřských a základních škol a  budou mít pouze následující dopady do této oblasti školství:

MATEŘSKÉ ŠKOLY

BEZ OMEZENÍ

I. STUPEŇ ZŠ

• hudební výchova BEZ ZPĚVU
• tělesná výchova bez omezení

II. STUPEŇ ZŠ (+ nižší ročníky víceletých gymnázií, nižší ročníky osmiletých konzervatoří)

• hudební výchova BEZ ZPĚVU
• místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitřKe karanténním opatřením a případnému uzavírání mateřských škol a základních škol tak bude i nadále docházet pouze v individuálních případech na základě epidemického šetření KHS.
Tuto stručnou informaci je možné distribuovat do krajů.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 2.10.2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 30.9.2020 DO 9.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

informujeme vás tímto, že pro období od 30. září do 9. října 2020 bude základní škola rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uzavřena (Rozhodnutí č.j.: MSMT-1260/2020-117 ze dne 30.9.2020).

Jedná se o povolení odlišnosti v organizaci školního roku 2020/2021. Důvodem jsou nepředvídatelné závažné důvody dle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., tj. karanténa a nemocenská u vysokého počtu pedagogických pracovníků, u většiny spojené s výskytem COVID-19. V tuto chvíli již nejsme schopni zajistit výuku pro žáky 1. a 2. stupně v základní škole.

Odkaz: ke zhlédnutí zde

Veškeré přijaté kroky vycházejí ze závažnosti situace a po konzultacích s MŠMT, KHS PK, zřizovatelem a vedoucí OŠ ORP Nýřany.

Od pondělí dne 12.10.2020 pokračuje běžný školní rok.

Na období uzavření školy (povolení k odlišnosti v organizaci školního roku 2020/2021, tj. od 30.9.2020 do 9.10.2020) je možné čerpat OČR pro děti do 10 let. Žádost o potvrzení o uzavření školy adresujte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní družina bude od 30.9.2020 do 9.10.2020 (odlišnost v organizaci školního roku) uzavřena, taktéž školní jídelna nebude pro žáky základní školy vyvařovat (školní jídelna je v provozu pouze pro mateřskou školu).

Po dobu uzavření školy (odlišnost v organizaci školního roku), nemá škola povinnost distančně vzdělávat. I přesto se budeme v rámci možností jednotlivých pedagogů snažit poskytnout studijní podporu na dálku. Sledujte, prosím, zprávy ve ŠKOLE ON LINE, komunikační emaily a webové stránky  školy.

Přejeme Vám pevné zdraví.

Za kolektiv pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 30.9.2020