skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Dopravní omezení u školy

Vážení rodiče,

z důvodu zahájení stavby přístavby naší základní školy bude od 12. 9. 2022 po dobu stavby omezeno parkování u školy. Prosíme rodiče o ohleduplnost při parkování a zároveň jeho omezení na nezbytně nutnou dobu, a to z důvodu nedostatečného prostoru u školy. 

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

                                                                                          Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, 

slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 a pasování prvňáčků proběhne ve čtvrtek dne 1.9.2022 v tělocvičně v budově základní školy od 9:00 hodin. Poté proběhne schůzka rodičů, dětí a třídní učitelky Mgr. Milady Mondekové, na které bude upřesněn rozvrh a řešeny organizační záležitosti. 

Zahájení školního roku 2022/23 pro 2. - 9. třídu je ve čtvrtek dne 1.9.2022 v 7:30 až 8:15 hodin v kmenových třídách, kde žáci obdrží od třídních učitelů rozvrh a organizační pokyny pro výuku.

Školní družina je v provozu od 1.9.2022, a to jak ranní (6:30 - 7:15 hodin), tak i odpolední 8:15 - 17:00 hodin, pouze však pro předem přihlášené. Od 2.9.2022 je provoz školní družiny dle běžného časového rozpisu. 

Školní jídelna vaří 1.9.2022 pouze pro předem přihlášené.

                                     Za kolektiv pracovníků základní školy Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách budou 

KAŽDOU STŘEDU v době od 8:00 do 12:00

Přání

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti,

přejeme Vám hezké léto, příjemně prožitou dovolenou, krásné prázdniny plné pohody a sluníčka, nezapomenutelná dobrodružství, báječné nápady, úžasné výlety, koupání a další kamarády. Našim absolventům úspěšný vstup do další životní etapy.

Děkujeme všem za pomoc, důvěru a spolupráci v letošním školním roce.

                                                                                                                 Pracovníci ZŠ a MŠ

9

Komunitní akce-budování Živé zahrady v MŠ

ŽZ2

Zvláštní zápis do MŠ a ZŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) ZDE (ТУТ)

Termín zápisu / Дата та час запису: 23. 6. 2022, 13:00–15:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: kancelář ředitelky / кабінет директора Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov 173, 330 17 Chotíkov

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání/Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) ZDE (ТУТ)

Termín zápisu / Дата та час запису: 23. června 2022, 13:00–15:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: : kancelář ředitelky / кабінет директора Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov 173, 330 17 Chotíkov

Předpokládaný počet přijímaných dětí / Орієнтовна кількість дітей: 2

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání/Заява про зарахування дитини до початкової школи

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ředitelské volno ve dnech 27. 6. – 30. 6. 2022. Školní rok 2021/2022 bude ukončen ke dni 24. 6. 2022 předáním vysvědčení.

Důvodem je zahájení stavebních prací na kompletní rekonstrukci chodeb budovy školy.

Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 6:30 do 17:00 hodin pro všechny žáky 1. stupně ZŠ. Školní stravování nebude pro žáky v těchto dnech zajištěno.

Děkuji za pochopení.

                                                                                        Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy