skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Výuka v období 11.1. - 22.1.2021

Vážení rodiče, 
informuji Vás tímto, že provoz základní školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
 
Za kolektiv pracovníků školy
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zrušení třídních aktivů a voleb do školské rady dne 6.1.2021

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit konání třídních aktivů ve středu dne 6.1.2021. Hodnocení žáků je k dispozici ve SKOLA ONLINE, případné dotazy ke klasifikaci a chování žáků, prosím, směřujte na třídní učitele a vyučující jednotlivých předmětů prostřednictvím e-mailu.
Dne 6.1.2021 se neuskuteční ani volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace. Na základě rozhodnutí MŠMT (č. j.: MSMT- 40610/2020-1, účinnost od 29.10.2020) se mohou volby do školské rady konat v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. 
Konání třídního aktivu a  voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Chotíkov předběžně plánujeme na polovinu měsíce dubna 2021, přesný termín uskutečnění stanovíme až po ukončení nouzového stavu.
Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení současné situace.
Za kolektiv pracovníků školy 
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Organizace školy a výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

informuji vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku prezenční formou. Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1.9.2020 pro školní rok 2020/20021. 

Žáci 3. - 9. ročníku budou od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku distanční formou. Výuka bude probíhat od 4.1.2021 v plném rozsahu formou online a off-line, rozvrh výuky viz odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs
 
Více informací najdete v dopise v systému SOL.
 
Prosíme o průběžné sledování webových stránek, kde podle aktuální epidemiologické situace budou k dispozici informace k organizaci školy a výuky.
 
Přejeme všem příjemný zbytek roku 2020, šťastné vykročení do roku 2021 a hlavně pevné zdraví vám i vašim blízkým.
 
Za kolektiv pracovníků
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy
 

muji Vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.202

Organizace školy a výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

informuji Vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku prezenční formou. Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1.9.2020 pro školní rok 2020/20021. 

Žáci 3. - 9. ročníku budou od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku distanční formou. Výuka bude probíhat od 4.1.2021 v plném rozsahu formou online a off-line, rozvrh výuky viz odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs
 Více informací najdete v dopise v systému SOL.
Prosíme o průběžné sledování webových stránek, kde podle aktuální epidemiologické situace budou k dispozici informace k organizaci školy a výuky.
 
Přejeme Vám příjemný zbytek roku 2020, šťastné vykročení do roku 2021 a hlavně pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.
 
Za kolektiv pracovníků
Zuzana Houdková
 

muji Vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.202

PF 2021

PF 2021 okraj

Opatření MŠMT - zrušení výuky ve dnech 21. a 22.12.2020

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,
vzhledem k epidemiologické situaci byla  opatřením MŠMT (odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Opatreni%20MSMT%20o%20odlisnosti%20v%20organizace%20skolniho%20roku_zruseni%20vyuky.pdf) zrušena výuka v pondělí dne 21.12.2020 a v úterý dne 22.12.2020. Pro tyto dny byly stanoveny dny volna. Posledním dnem výuky prezenční i distanční je tedy pátek dne 18.12.2020. 
MŠ je ve dnech 21. a 22.12. 2020 v provozu.
Výuka v kalendářním roce 2021 začíná v pondělí dne 4.1.2021, a to pro 1. - 5. ročník a pro 6., 7. a 9. ročník prezenčně, pro 8. třídu bude v týdnu od 4.1. do 8.1.2021 probíhat výuka distanční formou.
V případě jakýchkoliv změn vás budeme včas informovat. 
S pozdravem a přáním pevného zdraví 
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy
 

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD 30.11.2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je znovuobnovena výuka v základních školách s některými nařízeními a úpravami.

Zásadní je informace, že od pondělí dne 30.11.2020 je zahájena výuka všech ročníků 1. stupně a 9. třídy, ročníky 6., 7. a 8. budou střídat prezenční a distanční výuku v týdenních intervalech, tzv. "rotačně" (sudé a liché týdny).

Znovuobnovena je od 30.11.2020 i činnost školní družiny pro všechny přihlášené žáky, a to jak ranní, tak i odpolední. Vzhledem k nařízením MŠMT jsme museli upravit organizaci zájmového vzdělávání tak, že každá třída je samostatnou homogenní skupinou v ŠD a její činnost je zajištěna pedagogickým pracovníkem. Toto jsme nebyli schopni zajistit personálně z vlastních zdrojů, proto 2 skupiny (celkem je 5 skupin) povedou do odvolání nařízení a úprav 2 externí vychovatelky.

Harmonogram výuky najdete v tabulce - viz níže.

Děkujeme Vám za spolupráci, podporu a snahu při domácí přípravě Vašich dětí a těšíme se na setkání se žáky a doufáme, že v brzké době i s Vámi.

V Chotíkově dne 25.11.2020                          Za kolektiv pracovníků Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Organizace ZŠ 30.11.2020