skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ředitelské volno ve dnech 27. 6. – 30. 6. 2022. Školní rok 2021/2022 bude ukončen ke dni 24. 6. 2022 předáním vysvědčení.

Důvodem je zahájení stavebních prací na kompletní rekonstrukci chodeb budovy školy.

Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 6:30 do 17:00 hodin pro všechny žáky 1. stupně ZŠ. Školní stravování nebude pro žáky v těchto dnech zajištěno.

Děkuji za pochopení.

                                                                                        Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

AKTUALIZACE

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

ve čtvrtek 5. 5. 2022 v 16:00 hodin se na půdě školy uskutečnilo losování o přijetí do 1. třídy. Losování proběhlo pod dohledem komise ve složení doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, PhD. – předsedkyně Školské rady (zástupce obce), Mgr. Ivana Simetová – učitelka, členka Školské rady (zástupce školy), Mgr. Petra Pangrácová – učitelka, výchovná poradkyně, Mgr. Gabriela Budínská – ředitelka školy a účasti některých zákonných zástupců.  Do losování bylo zařazeno 11 uchazečů podle Kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy. Přijato je 6 dětí podle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny.

              Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2022/2023:

Pořadí

Kód dítěte

1.

ZSCH/20/2022    přijat

2.

ZSCH/02/2022    přijat

3.

ZSCH/27/2022    přijat

4.

ZSCH/32/2022    přijat

5.

ZSCH/21/2022    přijat

6.

ZSCH/22/2022    přijat

7.

ZSCH/14/2022   nepřijat

8.

ZSCH/33/2022   nepřijat

9.

ZSCH/01/2022   nepřijat

10.

ZSCH/42/2022   nepřijat

11.

ZSCH/17/2022   nepřijat

Vážení rodiče, velmi Vám děkujeme za Váš zájem přihlásit Vaše dítě do naší školy. Omlouváme se, že jsme vzhledem k prostorovým možnostem nemohli přijmou všechny děti, které měli zájem nastoupit do naší školy do 1. třídy.

Třídní učitelkou 1. třídy ve školním roce 2022/2023 bude Mgr. Milada Mondeková.

                                                                                              Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám za Váš velký zájem o studium na naší škole a za účast Vás i Vašich dětí na zápisech dne 1. 4. a 26. 4. 2022.  Velmi si toho ceníme.

Škola při přijímacím řízení do 1. ročníku postupuje podle předem zveřejněných kritérií. https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Kriteria%20pro%20prijimani%20do%20ZS.pdf

V letošním školním roce přišlo k zápisu do první třídy pro rok 2022/2023 42 dětí.

Z tohoto počtu je 31 dětí, které splňují alespoň jedno z kritérií přednostního přijetí (primárně spádovost, dále pak plnění povinné předškolní docházky v MŠ Chotíkov, případně sourozence již navštěvujícího ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace).

Rodiče 7 z těchto dětí již mají vyřízený odklad povinné školní docházky.

Z důvodu velkého počtu uchazečů vedení školy přistupuje k transparentnímu losování, které se uskuteční dne 5. 5. 2022 od 16:00 hodin v budově školy.

Do losování budou zařazeny děti podle Kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy. O zařazení do losování budou rodiče těchto dětí vyrozuměni mailem a mohou se jej zúčastnit.

Do losování budou zařazeny děti pod kódem, který rodiče obdrželi u zápisu.

Losování proběhne za přítomnosti stanovené komise, která garantuje transparentnost průběhu a výsledků losování.

Přijato bude 6 dětí podle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny.

Vedení školy stanovuje pro řádné vykonání losování komisi složenou ze členů vedení školy, zástupců Školské rady a učitelů.

Ustanovená komise ve složení:

doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, PhD. – předsedkyně Školské rady (zástupce obce)

Jiřina Paseková – členka Školské rady (zástupce z řad zákonných zástupců)

Mgr. Ivana Simetová – učitelka, členka Školské rady (zástupce školy)

Mgr. Petra Pangrácová – učitelka, výchovná poradkyně

Mgr. Gabriela Budínská – ředitelka školy

Průběžné výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

K plnění povinné školní docházky do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvkové organizace, Chotíkov 173, 330 17 Chotíkov od školního roku 2022/2023 byli přijati žáci s těmito kódy:

ZS/03/2022

ZS/05/2022

ZS/06/2022

ZS/07/2022

ZS/08/2022

ZS/09/2022

ZS/10/2022

ZS/11/2022

ZS/12/2022

ZS/13/2022

ZS/15/2022

ZS/18/2022

ZS/19/2022

ZS/23/2022

ZS/24/2022

ZS/28/2022

ZS/29/2022

ZS/30/2022

ZS/35/2022

ZS/36/2022

ZS/38/2022

ZS/39/2022

   

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§183, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., školský zákon).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 5. a 6. května 2022 od 8:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (739 694 380).

Kódy žáků s odkladem povinné školní docházky:

ZS/16/2022

ZS/25/2022

ZS/26/2022

ZS/34/2022

ZS/37/2022

ZS/40/2022

ZS/41/2022

Kódy žáků s přerušeným správním řízením:

ZS/04/2022

ZS/31/2022

Do losování jsou zařazeni žáci s těmito kódy:

ZS/01/2022

ZS/02/2022

ZS/14/2022

ZS/17/2022

ZS/20/2022

ZS/21/2022

ZS/22/2022

ZS/27/2022

ZS/32/2022

ZS/33/2022

ZS/42/2022

 

Prosíme zákonné zástupce, pokud by z Vaší strany (v souvislosti s přijetím) došlo ještě k nějaké změně, oznamte prosím tuto skutečnost vedení školy. Děkujeme.

                                                                                           Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Ples SRPDŠ

ples srpds 2022 page 001

Velikonoční přání

velikonoce

Chotíkovští žáci Ukrajině

Vážení rodiče, vážení přátelé,

srdečně Vás zveme na charitativní představení žáků ZŠ Chotíkov "Chotíkovští žáci pro Ukrajinu", které se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 9:30 hodin a od 13:30 hodin v tělocvičně školy. V rámci představení budete mít možnost přispět do sbírky Charita pro Ukrajinu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

                                                                                             Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

ukrajina

Informace ke změně mimořádného opatření s účinností od 14. 3. 2022

Vážení rodiče,

od 14. 3. 2022 se ruší mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek. Od 14.3.2022 tedy platí, že

  • děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
  • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
  • třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
  • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.

Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

Příloha

                                                                                                  Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka