skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, dne 27. 11. 2023 bude ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace v provozu bez omezení.

                                                                                      Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Pozvánka na schůzku se zákonnými zástupci předškoláků

poz

Soutěžíme v jazycích s WocaBee

Naše škola se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát.

Soutěží se v jednoduché online aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee (čte se "vokebí").

Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem.

V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kritériem je počet bodů získaných procvičováním slovíček.

Čím více žáci procvičují, tím více bodů (za správné odpovědi) získají a více se také naučí.

Každá třída soutěží jako tým, takže v jazycích se zlepšují opravdu všichni.

Aplikace navíc pracuje s každým individuálně za pomoci umělé inteligence a žáci si ji mohou spustit na mobilu, tabletu či počítači.

Žáci aktuálně soutěží v okresním kole šampionátu, ve kterém mohou získat zajímavé ceny a soutěží o příspěvek na modernizaci školy v celkové výši 150 000 Kč.

Všechny informace o soutěži včetně průběžných výsledků najdete na:

https://www.wocabee.app/soutez/

Tou nejdůležitější výhrou však bude zlepšení jazykových vědomostí našich žáků a jejich motivace k učení jazyků, které jsou v dnešní době mimořádně důležité.

Jsme velmi rádi, že i na naší škole učíme cizí jazyky inovativním způsobem, který přináší žákům skutečné výsledky!

Držíme jim v soutěži palce!

                                                                                                            Mgr. Jana Kohoutová

w

Oznámení o přerušení provozu ŠD v období podzimních prázdnin

Vážení rodiče,

ředitelka ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace oznamuje, že na základě § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bude provoz ŠD v období podzimních prázdnin (26. a 27. 10. 2023) z důvodu nenaplnění podmínek prázdninového provozu ŠD (přihlášení minimálního počtu deseti žáků) přerušen.

Omezení provozu školní družiny bylo projednáno se zřizovatelem.

                                                                                                         Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Oznámení o přerušení provozu MŠ v období vánočních prázdnin

Vážení rodiče,

ředitelka ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace oznamuje, že na základě § 3 odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bude provoz MŠ v době od 27. prosince 2023 do 2. ledna 2024 z organizačních důvodů přerušen.

Provoz MŠ bude opět zahájen ve středu dne 3. ledna 2024.

Omezení provozu mateřské školy bylo projednáno se zřizovatelem.

                                                                                                            Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Oznámení o přerušení provozu MŠ-letní prázdniny

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace oznamuje, že na základě § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy v době od 8. 7. 2024 do 23. 8. 2024 přerušen, a to z provozních a organizačních důvodů (čerpání řádné dovolené zaměstnanců).

Provoz mateřské školy bude obnoven 26. 8. 2024.

Omezení provozu mateřské školy bylo projednáno se zřizovatelem.

                                                                                                           Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Dotazník školy

Vážení rodiče,

předkládáme Vám souhrnné výsledky dotazníkového šetření „Dotazník školy“, do kterého se v rámci šetření v MŠ zapojilo 40 rodičů našich dětí (80 %) a v rámci šetření v ZŠ dotazník vyplnilo 88 rodičů žáků 1. stupně (71 %) a 66 rodičů žáků 2. stupně (75 %). Toto šetření bylo anonymní, proběhlo na konci školního roku 2022/2023 a zapojili se do něj nejen rodiče, ale i žáci ZŠ a všichni zaměstnanci školy. Ředitelkou školy byly zpracovány podrobné analýzy výsledků šetření v ZŠ a MŠ. Ty budou sloužit ke zpracování koncepce naší školy na další roky. Děkujeme všem, kteří se zapojili a věříme, že získané informace povedou nejen k posílení našich silných stránek, nýbrž i k pozitivním změnám tam, kde se nám třeba tolik nedaří.

Děkujeme všem za spolupráci.

                                                                                       Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Souhrnné výsledky ZŠ ZDE

Souhrnné výsledky MŠ ZDE