skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Testování a trasování-leták pro rodiče

leták

Testování žáků od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě opatření MZČR bude probíhat screeningové testování žáků od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 dvakrát týdně-vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna 2022 se bude testovat jen v pondělí. Nově se testují všichni žáci bez ohledu na dokončené očkování nebo ochrannou lhůtu po prodělané nemoci. K testování budou použity obdobné antigenní testy, které byly používány i v průběhu kalendářního roku 2021. Nebude-li žák přítomen ve škole v den termínu testování, testování se provede první den, kdy žák opět do školy nastoupí. Pokud se žák odmítne testovat, má povinnost mít patřičné zakrytí dýchacích cest po celou dobu přítomnosti ve škole.

příloha

                                                                                                  Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Vánoční přání

přání 2

Informace pro rodiče-ošetřovné v době karantény

Vážení rodiče,

v odkazu naleznete potřebné informace k čerpání ošetřovného po dobu karantény dítěte.

odkaz

                                                                                        Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Plošné testování ve školách-aktualizace

Testování ve školách, novela mimořádného opatření o testování ve školách od 6. 12. 2021-příloha 1 a 2

Příloha 1 Příloha 2 

Testování žáků v termínech 22. a 29. listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Obecně pár informací k samotnému testování:

Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo.

Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021.

Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám.

Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování-tj.do 5. 12. 2021.

instruktážní video 

Informace pro rodiče-karanténa žáků 4. třídy

Neplatí pro žáky v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění a ty, kteří nebyli ve škole 8. a 9. 11. 2021

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 15.11. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 8.11. 2021) nebo do 16.11.2021 (poslední rizikový kontakt dne 9.11.2021). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7denní karantény za předpokladu, že Vaše dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní!

V případě, že Váš/e syn/dcera v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test ukončí se karanténní opatření nejdříve po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Děkujeme za spolupráci.